การแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2566

นักเรียนคนเก่ง ได้แก่

1. เด็กหญิงวรินทร  สาระศาลิน นักเรียนชั้น ป.6/1

2. เด็กหญิงสู่ขวัญ  อุดมผล นักเรียนชั้น ป.6/1

ณ ห้องประชุม The Sun คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

Visitors: 411,597