การสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566

พระอาจารย์ติวนักธรรมตรี ระดับชั้น ป.6

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2566

Visitors: 411,595