กันยายน 2566

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเล่านิทาน พูดเพื่ออาชีพ

ท่องกลอนจีน และละครสั้นภาษาจีน

เครื่อข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนสายชัยวิเทศศึกษา จ.สมุทรสาคร

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1QBqY9m1EyZ1BtIt4wfAttSuIE7FpcpN5?usp=sharing

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาจีน

วันที่ 21 กันยายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1S95hRJAODrzwEEEct0kXuPEm7RSkSm_B?usp=sharing

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ณ  โรงเรียนยู่เฉียว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โดย โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี

วันที่ 15 กันยายน 2566

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/158ck7_29YSULp30qviMg1iR_U1kyszjD?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.3 และประถม

วันที่ 14 กันยายน 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1ARlqFZRVk6B_aww9zVycPkKISbFaR752?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.1  "ผลไม้ 水果"  และประถม " เวลา 时间" 

วันที่  13  กันยายน  2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/143Lc-BbgSUxM42Ib64acdiFdAzqe7E5n?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2

หน่วยเรียนรู้ "คณิตศาสตร์แสนสนุกและสัตว์น่ารัก"

วันที่ 12 กันยายน 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Vb_qU9hu_wvkXuMH-O16qeCMBPSWPR8W?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 

วันที่ 8 กันยายน 2566

กิจกรรมยามเช้าระดับชั้น อ.2  และประถม  สาระภาษาอังฤษ

วันที่ 7 กันยายน 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Z_vKcAzAV4X4VVGubwOuf4gcYwIoUGI7?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ "ผักสดสะอาด"

วันที่ 5 กันยายน 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/12Fc0t7dEeZZgpyku31WuH2Y8hPlWxnkI?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ " ผักสดสะอาด "

วันที่ 4 กันยายน 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1rqqoUs6vBw1r_Xz1CJsYsnbgvLnbuOpu?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้..เมืองไทยที่รัก..

วันที่ 1 กันยายน 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1s9H8PNytCD8UHs3h_nLLnF-u9W6PTChF?usp=sharing

Visitors: 411,597