กันยายน 2565

นักเรียนชั้น อ.3-ป.6 รับวัคซีนไฟเซอร์ (สูตรฝาสีส้ม)

เข็มที่ 3 ตามเกณฑ์อายุ 5-11 ปี

วันที่  30  กันยายน  2565  ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่  19  

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี  2565

วันที่  29  กันยายน   2565

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.2-ป.3

วันที่ 27 กันยายน 2565

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.5-ป.6

วันที่ 26 กันยายน 2565

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22-23 กันยายน 2565

การฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก (dt) ระดับชั้น ป.6

การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ระดับชั้น ป.5

การวัคซีนตามเกณฑ์ (เก็บตก) ระดับชั้น ป.1 

วันที่ 16 กันยายน 2565

การเรียนการสอนระดับอนุบาลและระดับประถม

วันที่ 15 กันยายน 2565

การเรียนการสอนระดับอนุบาลและระดับประถม

วันที่ 14 กันยายน 2565

การเรียนการสอนระดับอนุบาลและระดับประถม

วันที่ 13 กันยายน 2565

การเรียนการสอนระดับอนุบาลและระดับประถม

วันที่ 12 กันยายน 2565

การเรียนการสอนระดับอนุบาลและระดับประถม

วันที่ 9 กันยายน 2565

การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล และระดับประถม

วันที่ 8 กันยายน 2565

 

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 เรื่อง "สัตว์น่ารัก"

วันที่ 6 กันยายน 2565