กรกฎาคม 2567

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "รักเมืองไทย"

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1vOGfseGwmaVlNeN3DghrEZ4bExaCR65y?usp=sharing

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ ระดับชั้น อ.3 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1F8ubsaSM1nNaG3H-ssIuPcQqqST1Zzjz?usp=sharing

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ สาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.1 และ ระดับประถม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/17SKQ6mnOTbTFuySKveKcHkwPANsb5GaI?usp=sharing

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ สาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.2 และ ระดับประถม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1wrbdHDyjEhBQJ_pTIDHbzRX77iXM7gMH?usp=sharing

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "ปลอดภัยไว้ก่อน"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1st3DhLHjYDuN-nsWfr7-e_mwvzUIHg7P?usp=sharing

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "ข้าว"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/11eJUMCklADxtL0eLYl3GHhObEj8iOWLF?usp=sharing

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ สาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.3 

และระดับประถม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1aMv9hD4eYwqOh9Rsd6JVkv4ds2oXe3XG?usp=sharing

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ สาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.1 และ ระดับประถม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง 

https://drive.google.com/drive/folders/1B56GHu8W7IFF-i4D_K0Jj5b9_if27cpe?usp=sharing

เช้าสดใส ใส่ใจพัฒนาการ ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "ข้าว"

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1sHf5ZRJTD9PTGtXxHYPL5zL7imEXubuy?usp=sharing

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1-2VX88VGdErdgFHE0OC0TvSQRQ_FWGpa?usp=sharing

Visitors: 418,388