กรกฎาคม 2565

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม  2565

กิจกรรมยามเช้าชั้น อ.2  สาระภาษาจีน & ภาษาวันละคำ

วันที่  27  กรกฎาคม  2565

 7 ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง & ยามเช้า อ.3 เรื่อง "บุคคลที่ควรรู้จัก"

วันที่  26  กรกฎาคม 2565 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 เรื่อง " บุคคลที่ควรรู้จัก "

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

การเรียนการสอนระดับชั้นประถม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

การเรียนการสอน  " แรงดึงดูดของโลกกับน้ำหนักของวัตถุ " ระดับชั้น ป.4

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 เรื่อง " ผลไม้ไทย "

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า สาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.3 และ ระดับชั้นประถม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า สาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.1 และ ระดับชั้นประถม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 เรื่อง " ผลไม้ไทย "

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 เรื่อง " ผลไม้ไทย "

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า สาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.2 และ ระดับประถม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า สาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.3

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1  เรื่อง " วันเข้าพรรษา "

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 เรื่อง "วันเข้าพรรษา"

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565