ข่าวประชาสัมพันธ์


เมนูอาหารประจำสัปดาห์ 14-17 สค 61
อาหารประจำสัปดาห์ อนุบาล - ประถม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมออกกำลังกาย 1ุ6 สค 61
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ถว่ายแม่ของแผ่นดิน ณ ลานกิจกรรม ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง

หุ่นสวยด้วยตัวเรา 16 สค 61
นักเรียนในโครงการทำกิจกรรมสันทนาการและออกกำลังกาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

VDO กิจกรรมของโรงเรียน

Powered by MakeWebEasy.com