ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะครูร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง วันที่ 23 ตุลาคม 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพืันที่การศึกษา ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรภาษาจีน 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลในการสอนภาษาจีน ณ ห้องประชุมกาญจนิกา วันที่ 16 ตุลาคม 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

VDO กิจกรรมของโรงเรียน

Powered by MakeWebEasy.com