รางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.5 ป.6 ที่ได้รับรางวัลเงินสะสมจากกิจกรรมภาษาจีน

Visitors: 206,154