กรกฎาคม

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์  ประจำเดือนกรกฎาคม  2562 

วันที่  19  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  19  กรกฎาคม  2562

นักเรียนที่ได้รับทุนสงเคราะห์ระดับประถมศึกษา  ทุนละ 1,000  บาท 

ของวัดวังขนายทายิการาม ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

วันพุธ ที่ 17  กรกฎาคม  2562

1.ด.ญ.สุชัญญา                     แช่มเล็ก           ชั้น  ป.5/3

2.ด.ญ.กรณ์ภัสสรณ์               อยู่นันต์            ชั้น  ป.6/3

 

 

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ 

วันที่  18  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมค่ายเพื่มเสริมแรงใจ  ชั้น ป.2 - ป.3 ห้อง 3 และ 4 

วันที่  13  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  12  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ 

วันที่  11  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม สาระภาษาจีน 

วันที่  10  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  9  กรกฎาคม  2562

การแข่งขันกีฬาสีนอกรอบระดับชั้นอนุบาล  1  วันที่  8  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  8  กรกฎาคม  2562

การแข่งขัน MILO Futsal  2019  Road  to  Barcelona

รุ่นอายุ 11-12 ปี ณ  ซิตี้ อารีน่า จ.อยุธยา 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

Student's  Exposure  English  Speaking  Years  2019

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

นิเทศติดตามการดำเนินงานแผนงาน โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการแผนการศึกษาแห่งชาติ

วันที่  4  กรกฎาคม  2562

 

กิจกรรมสาระภาษาอังกฤษ วันที่  4  กรกฎาคม  2562

เคลือบฟลูออไรด์ชั้นอนุบาล 1/2,1/3,2/4 และ 3/4

วันที่  4  กรกฎาคม  2562

กิจกรรมสาระภาษาจีน วันที่  3  กรกฎาคม  2562

เคลือบหลุมร่องฟัน ชั้น ป.2/2 และตรวจบันทึกสภาวะโรคฟันผุ ชั้น ป.4

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  2  กรกฎาคม  2562

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  วันที่  1  กรกฎาคม  2562

เคลือบหลุมร่องฟัน ชั้น ป.2/1 และตรวจบันทึกสภาวะโรคฟันผุ ชั้น ป.5

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  1  กรกฎาคม  2562

Visitors: 23,481