มุมความรู้ห้องสมุด

พระมหากษัตริย์๑๐ พระองค์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

 

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น ๒ ภาค

ภาค ๑ : เผยแผ่พระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ ๑๐พระองค์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑-๑๐การสืบราชสันตติวงศ์ พงศาวลี พระราชินีคู่บารมี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่สาคัญในรัชกาลที่ ๑๐

ภาค ๒ : ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งบ้านเมืองยังดี เล่าเรื่องจากกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงคด ตำนานพระแก้วมรกต ยักษ์ทวารบาล ประตูและป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวังวัดประจำรัชกาล และสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

นอกจากนี้ยังมี

- USB Card : Digital Playbook ๙รัชกาล 
- โปสเตอร์ : พระบรมราชจักรีวงศ์

- QR Code ปกหน้า พบกับ Digital Playbook
- นิทานเสียงแสนสนุก เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหิรันต์ยักษ์ม้วนแผ่นดิน
- วีดิทัศน์เสริมการเรียนรู้ เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และยักษ์ทวารบาล
- เล่นเกม Quiz ประลองความรู้
- Download PDF Quiz ประลองความรู้

 

สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนยู่เฉียวเซี๊ยะเสี้ยว

 

Visitors: 23,481