ค้นหา
 

 

 
    เรื่อง คำถามภาษาอังกฤษ เดือนมกราคม


FOOD TRIVIA QUESTIONS

 

1. It is food. It is square or round. It is small. It is flat. It is sweet. It is made from flour. It is baked in an oven.

 

2. It is food. It is cooked I boiling water. It is common on the breakfast table. It is rich in protein.

 

3. They are food. They are made from potatoes. They are fried. They are delicious. It is a children’s favorite. We can buy them from hamburger shop.

 

4. It is food. It is very cold. It is sweet. It is creamy food. Most children love it. It is kept in a freezer.

 

5. It is food. It is white liquid. It is produced by cows or goats. It is used to feed babies. It is rich in protein and calcium.

 

6. It is food. It is flat. It is covered with cheese, tomato and other food. It is baked in an oven.

 

7. It is food. It is white or brown. It is short and narrow grain. We can steam or boil it. It is eaten in Thailand every day.

 

8. It is food. It is powder. It is salty. It is to add flavor. It preserves food.

 

9. It is a beverage. It is a drink. It is made by soaking the leaves of tea plants in hot water Chinese and Japanese like to drink it.

 

10. It is a liquid without color, smell or taste. It is used for drinking or washing. We can use it to make ice.

 

11. It is food. It is round. It is sweet. It is made from eggs, flour, butter and sugar. It is common on special occasions like birthdays and weddings.

 

12. It is food. It is an egg fried in hot oil on a pan over fire or flame. It is common on the breakfast table.

 

13. It is food it is a long roll. It has a hot sausage inside made from a pork or chicken. We put ketchup on it.

 

14. It is food. It is a kind of pasta shaped into long thin pieces. It is made from flour, eggs and water. We put it in a bowl. We eat it with chopsticks.

 

15. It is food. It is a mixture of vegetables or fruits. It is eaten raw with dressing or cream.

 

 

 

ผู้เขียน : natboy5555 วันที่ :2018-01-09 10:13:57 แก้ไชวันที่ : 2018-01-09 10:14:52

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 68 | เดือนนี้ : 5082 | ปีนี้ : 39786 | รวม : 581163  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom