ค้นหา
 

 เครื่องแบบนักเรียน
     
     

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลชาย


      1. ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
      2. ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนตรงกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
      3. ปกเสื้อมีขลิบสีเหลือง
      4. ชายแขนเสื้อมีขลิบสีเหลือง
      5. ชายเสื้อด้านล่างมีขลิบสีเหลือง
      6. ชายกางเกงมีขลิบสีเหลือง
      7. กางเกงนักเรียนขาสั้นสีน้ำเงิน
      8. รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลหญิง


      1. ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
      2. ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนตรงกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
      3. ปกเสื้อมีขลิบสีเหลือง
      4. ชายแขนเสื้อมีขลิบสีเหลือง
      5. ชายเสื้อด้านล่างมีขลิบสีเหลือง
      6. ชายกระโปรงมีขลิบสีเหลือง
      7. กระโปรงนักเรียนสีน้ำเงินจีบรอบตัว
      8. รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบพละชั้นอนุบาล (ชาย)


      1. ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
      2. ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนหน้าอกด้านซ้าย
      3. กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
      4. รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบพละชั้นอนุบาล (หญิง)


      1. ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
      2. ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนหน้าอกด้านซ้าย
      3. กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
      4. รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบนักเรียนประถมต้น (ชาย)


      1. ปักคำว่า ย.ส. ด้วยไหมสีแดงหน้าอกด้านขวา
      2. ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
      3. กระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย
      4. หัวเข็มขัดโลหะรูปสี่เหลี่ยม
      5. กางเกงขาสั้นสีกรมท่า
      6. รองเท้าผ้าใบสีดำมีเชือกสีดำผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบนักเรียนประถมต้น (หญิง)


      1. ปักคำว่า ย.ส. ด้วยไหมสีแดงหน้าอกด้านขวา
      2. ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
      3. ถักเปียและผูกโบว์สีเหลือง
      4. เสื้อปกบัวแหลม
      5. ไท้สีกรมท่าผูกโบว์หูกระต่ายมีหาง
      6. เสื้อผ่าอกตลอด
      7. กระโปรงสีกรมท่า พับจีบ
      8. รองเท้าหนังสีดำมีสายคาดด้านหน้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบพละนักเรียนชาย ชั้น ป.1 –3 ประถมต้น


      1. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีขาวที่หน้าอกด้านขวา
      2. ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
      3. กางเกงสีน้ำเงินขาสั้น
      4. รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบพละนักเรียนหญิง ชั้น ป.1 –3 ประถมต้น


      1. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีขาวที่หน้าอกด้านขวา
      2. ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
      3. กางเกงสีน้ำเงินขาสั้น
      4. รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลา
     

เครื่องแบบนักเรียนประถมปลาย (ชาย)


      1. ปักคำว่า ย.ส. ด้วยไหมสีแดงหน้าอกด้านขวา
      2. ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
      3. กระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย
      4. หัวเข็มขัดโลหะรูปสี่เหลี่ยม
      5. กางเกงขาสั้นสีกรมท่า
      6. รองเท้าผ้าใบสีดำมีเชือกสีดำผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบนักเรียนประถมปลาย (หญิง)


      1. ปักคำว่า ย.ส. ด้วยไหมสีแดงหน้าอกด้านขวา
      2. ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
      3. ถักเปียและผูกโบว์สีเหลือง
      4. เสื้อปกบัวแหลม
      5. ไท้สีกรมท่าผูกโบว์หูกระต่ายมีหาง
      6. เสื้อผ่าอกตลอด
      7. กระโปรงสีกรมท่า พับจีบ
      8. รองเท้าหนังสีดำมีสายคาดด้านหน้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบพละนักเรียนชาย ชั้น ป.4 – 6 ประถมปลาย


      1. เสื้อสีเหลือง
      2. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
      3. ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
      4. กางเกงสีน้ำเงินขายาวมีขลิบสีเหลือง
      5. รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบพละนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 – 6 ประถมปลาย


      1. เสื้อสีเหลือง
      2. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา
      3. ปักสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
      4. กางเกงสีน้ำเงินขายาวมีขลิบสีเหลือง
      5. รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1 – 3 ประถมต้น


      1. หมวกลูกเสือสำรอง
      2. ปักคำว่า ย.ส. ด้วยไหมสีแดงบนหน้าอกด้านขวา
      3. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา (ใต้คำว่า ย.ส.)
      4. ป้ายเครื่องหมาย จงทำดี ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย
      5. ผ้าพันคอพื้นสีเหลืองขลิบสีน้ำเงินตราประจำจังหวัด
      6. รองเท้าผ้าใบสีดำมีเชือกผูก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบเนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 – 3 ประถมต้น


      1. หมวกเนตรนารีสำรอง
      2. ปัก “ย.ส.” ด้วยไหมสีแดงบนหน้าอกด้านขวา
      3. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา (ใต้คำว่า ย.ส.)
      4. ป้ายชื่อโรงเรียนติดหัวไหล่ด้านขวา
      5. ป้ายเครื่องหมาย จงทำดี ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย
      6. ผ้าพันคอพื้นสีเหลืองขลิบน้ำเงินตราประจำจังหวัด
      7. รองเท้าหนังสีดำมีสายคาดด้านหน้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
     

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4 – 6 ประถมปลาย


      1. ชุดกากีแบบลูกเสือสามัญ มีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางกางขาสั้นคลุมเข่า
      2. หมวกเป็นแบบหมวกปีก มีสายคาดหมวกสีน้ำตาล มีดอกจันและหน้าเสือ
      3. ผ้าพันคอสีน้ำเงิน มีตราประจำจังหวัดอยู่ที่มุมผ้าพันคอ
      4. วอล์กเกิ้ล เป็นแบบโลหะทองเหลืองเป็นรูปหน้าเสือ
      5. ป้ายชื่อนักเรียนติดเหนือกระเป๋าด้านขวามือ
      6. ป้ายชื่อโรงเรียนติดบริเวณแขนเสื้อด้านขวา
      7. ป้าย เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย
      8. เข็มขัด เป็นแบบเข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นรูปหน้าเสือ
      9. รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลมีเชือกผูก ถุงเท้าสีกากี
     

เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 – 6 ประถมปลาย


      1. ชุดเนตรนารีสีเขียว มีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกระโปรงคลุมเข่า
      2. หมวกเป็นแบบหมวกมีปีกสีเดียวกับชุด มีตราเครื่องหมายเนตรนารีติดอยู่ด้านหน้าหมวก
      3. ผ้าพันคอสีน้ำเงิน มีตราประจำจังหวัดอยู่ที่มุมผ้าพันคอ
      4. วอล์กเกิ้ลเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี
      5. ปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้ำเงินบนผ้าพื้นขาวที่หน้าอกด้านขวา
      6. ป้ายชื่อโรงเรียน ติดหัวไหล่ด้านขวา
      7. ป้าย เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้าย
      8. เข็มขัด แบบหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี
      9. รองเท้าหนังสีดำมีสายคาดด้านหน้า ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย 
     

 
 
  คุรุสภา
สำนักงาน สมศ.
  กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
  ครูไทย
  วิกีพีเดีย สารานุกรม
 


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 158 | เดือนนี้ : 5910 | ปีนี้ : 70432 | รวม : 179296  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom